Itä-Suomen HO 22.01.1981 TU-265/80

Työsopimuslaki - Työntekijäin lomautus

Eräät yhtiön työntekijät olivat ryhtyneet kesken työvuoroaan sivullisen henkilön kanssa viettämään työpaikallaan ilman työnantajan lupaa pikkujoulua ja tuolloin nauttineet alkoholijuomia.
Lisäksi he olivat poistuneet työvuoroltaan viimeistään 20 minuuttia ennen vuoron päättymistä. Työvelvollisuuden täyttämättä jättämisestä huolimatta he olivat merkinneet yhtiölle palkanmaksua varten toimittamiinsa työtuntilippuihin työajakseen ko. työvuorolta täydet 8 tuntia, minkä johdosta heille oli maksettu tuolta työvuorolta, jonka aikana saavutettu työtulos oli jäänyt olennaisesti keskimääräistä pienemmäksi, täysi palkka. Koska työntekijät olivat kerrotuin tavoin olennaisesti jättäneet täyttämättä työvelvollisuutensa, vastoin määräyksiä käyttäneet työpaikalla päihdyttäviä aineita ja antaneet työnantajalle palkanmaksua varten tekemistään työtunneista harhauttavia tietoja, yhtiöllä oli oikeus irtisanomisaikaa noudattamatta työsuhteen purkamisen asemesta määrätä työntekijät palkattomalle lomalle. Kun toimeenpantua lomautusta 20.12.1976 - 2.1.1977 ei myöskään ollut pidettävä kohtuuttoman ankarana seuraamuksena ko. työntekijöiden velvollisuuksien vastaisesta käyttäytymisestä, HO hylkäsi työntekijöiden laittomaan lomautukseen perustuvan vahingonkorvausvaatimuksen.

Pirkko K. Koskinen: Työnantajan kurinpitovallasta, LM 1975, s. 550

KKO:n ratkaisu:

Tuomio 5.5.1982 n:o 293: Myönnettyään valitusluvan KKO ei muuttanut HO:n tuomion lopputulosta.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.