Itä-Suomen HO 10.09.1981 TU-109/81

Huoneenvuokralaki - Asuntolainoitetun vuokratalon vuokran vahvistaminen

Se seikka, ettei kunnallisissa aravavuokrataloissa asuntohallituksen ohjeiden mukaan saanut periä erillisiä vesimaksuja ja ettei tällaisissa taloissa asuntolainoitettuun vuokrataloon kohdistuneista väliaikaisista rajoituksista 31.12.1975 annetun lain mukaan saanut periä asuntohallituksen määräämien perusteiden mukaan määräytyvää vuokraa korkeampaa vuokraa, ei tehnyt mitättömäksi vuokrasopimukseen otettua ehtoa erillisestä henkilöluvun mukaan perittävästä vesimaksusta. Kun HVL 24 §:n 2 mom:n mukaan veden käytöstä voitiin sopia suoritettavaksi eri korvaus, HO katsoi, ettei KO:n alentaessaan huoneiston vuokraa olisi tullut velvoittaa vuokranantajaa palauttamaan veden käytöstä erikseen perittyjä korvauksia, vaan ratkaista kysymys vuokran alentamisesta ja vuokranantajan velvollisuudesta palauttaa vuokralaiselle tältä perimiään vuokra- ja vesimaksuja yksinomaan HVL 48 §:n 2 ja 3 mom:n säännösten perusteella huomioon ottaen kokonaisvuokra.

Vrt. Klaus Frösén: Huoneenvuokralaki ja aravavuokrat.
Huoneenvuokralait tänään. Lakimiesliiton koulutuskeskuksen julkaisusarja n:o 20, 1977, s. 34.

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.