Itä-Suomen HO 28.05.1981 TU-66/81

Lakiosan täydennys

Lakiosan täydennystä tarkoittavassa kanteessa selostettu oikeustoimi, jolla lahjaan rinnastettavana oli väitetty tarkoitetun suosia luovutuksen saajaa lakiosaan oikeutettujen perillisten vahingoksi, oli tapahtunut ennen 1734 vuoden lain PK:n 17 luvun muuttamisesta 5.9.1951 annetun lain 1.11.1951 tapahtunutta voimaantuloa. Koska luovutuksen oikeusvaikutukset viimeksi mainitun lain voimaantulosäännökset huomioon ottaen oli siitä huolimatta, että 1734 vuoden lain PK oli kumottu 1965 vuoden perintökaaren voimaanpanosta annetulla lailla, arvosteltava luovutushetkellä voimassa ollutta lakia soveltaen, kanne hylättiin.

KKO:1970-II-95

I-SHO:n T:TU-41/78

Aarnio: Perillisen oikeusasemasta, 1967, s. 187 alav.
248

Rautiala: Perintö ja testamentti, 1967, s. 102, 165

Rautiala: Perillisen lakiosa, 1957, s. 63-65

Saarenpää: Tasajaon periaate, 1980, s. 310-311, 331- 332, 363

Wrede: Perintökaaren selityksiä, 1946, s. 233

Rautiala: Lakiosan täydennyskanteen edellytyksiä.
Uusinta jäämistöoikeutta. Lakimiesliiton koulutuskeskuksen julkaisusarja n:o 22, s. 11-15

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.