Itä-Suomen HO 21.05.1981 TU-27/81

Työsopimuslaki - Kuittaus - Työnantajan kuittausoikeus palkkasaatavaa koskevassa oikeudenkäynnissä - Oikeudenvastaiseen menettelyyn perustuva vastasaatava

TSL 26 §:n 1 mom:n mukaan työnantaja ei saa kuitata työntekijän palkkasaatavaa vastasaamisellaan siltä osin kuin palkka lain mukaan on jätettävä ulosmittaamatta. UL 4 luvun 6 b §:n 2 mom:n mukaan ulosmittaamatta jätettävä palkan osa on laskettava palkan veronpidätyksen jälkeen jäljellä olevasta määrästä.
Kun palkkasaatavasta kuitattavissa oleva määrä ei sen vuoksi ollut oikeudenkäynnin yhteydessä määrättävissä, työnantajan kuittausvaatimus hylättiin enemmälti ja työnantajalla selitettiin olevan oikeus, ennakonpidätyksen tultua toimitetuksi, kuitata kolmannes jäljellä olevasta määrästä.

TSL 26 §:n 1 mom:n kuittausrajoituksen katsottiin koskevan työnantajan työntekijän oikeudenvastaiseen menettelyyn perustuvaa vastasaatavaa.

KKO:1969-II-90

Kahri - Vihma: Vuoden 1970 työsopimuslaki, s. 126

Komiteanmietintö 1969: A 25, s. 40

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.