Hovrättsavgöranden: 1979

Itä-Suomen HO 31.12.1979 PÄ-1707/79
Huoneenvuokralaki - Vuokran korotus
Turun HO 31.12.1979 PÄ-2911
Rikokseen osallisuus - Veropetos
Rovaniemen HO 31.12.1979 288/79
Syyteoikeus - Vahingonteko
Itä-Suomen HO 31.12.1979 PÄ-1908/79
Reformatio in peius - Syyttäjän muutoksenhaku syytetyn eduksi
Itä-Suomen HO 31.12.1979 PÄ-1646/79
Mielisairas - Kirjallinen lisäselvitys - Uskottu mies - Sovittelu VahL 2 luvun 3 §:n nojalla
Itä-Suomen HO 31.12.1979 PÄ-1337/79
Todistelukustannusten korvaus - Tulkki
Turun HO 27.12.1979 PÄ-2764
Maksuton oikeudenkäynti - Kysymys LMO 21 §:n 2 mom. tulkinnasta
Helsingin HO 27.12.1979 430
Huoneenvuokra - Alivuokrasuhteeseen liittyviä oikeuskysymyksiä - Vuokralaisen kuolema
Itä-Suomen HO 21.12.1979 PÄ-1504/79
Vahingonkorvaus - Eduntasoitus
Itä-Suomen HO 21.12.1979 PÄ-1934/79
Virkavirhe - Asianomistaja - Vahingonkorvaus
Rovaniemen HO 20.12.1979 403/79
Vahingonkorvaus - Korvattava vahinko
Itä-Suomen HO 20.12.1979 TU-556/78
Vekseli
Itä-Suomen HO 18.12.1979 PÄ-1780/79
Reformatio in pejus - Asianomistaja - Tieliikenne
Itä-Suomen HO 18.12.1979 PÄ-1822/79
Menettämisseuraamus - Ampuma-ase
Itä-Suomen HO 14.12.1979 PÄ-1256/79 II
Muutoksenhaku - Muutoksenhakuintressi
Itä-Suomen HO 14.12.1979 PÄ-1847/79
Lainvoima - Yksipuolinen lainvoima - Palautettu juttu
Itä-Suomen HO 14.12.1979 PÄ-807/79
Vahingonkorvaus - Varkaus - Syy-yhteys
Itä-Suomen HO 13.12.1979 PÄ-24/79 II
Työpalkka - Työnantajan palkanvähennysoikeus
Rovaniemen HO 12.12.1979 290/79
Oikeudenkäyntimenettely - Prosessinedellytys - Lis pendens
Vaasan HO 07.12.1979 543/79
Vahingonkorvaus - Koiran aiheuttama vahinko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.