Pohjois-Suomen HAO 18.03.2020 20/0099/1

Maankäyttö ja rakentaminen - Valitusoikeus - Tuulivoima - Poikkeaminen - Kaavamääräys - Oikeussuojan tarve

Diaarinumero: 01589/19/4111, 01590/19/4111, 01591/19/4111, 01592/19/4111, 01593/19/4111, 01594/19/4111, 01595/19/4111 ja 01596/19/4111
Taltionumero: 20/0099/1
Antopäivä: 18.3.2020

Tekninen lupajaos oli hylännyt tuulivoimayhtiön hakemukset saada poiketa tuulivoimapuiston osayleiskaavan tuulivoimaloiden kokonaiskorkeutta, tuulivoimaloiden kokonaiskorkeutta merenpinnasta, tuulivoimapuiston kokonaistehoa ja tuulivoimaloille osayleiskaavassa osoitetun alueen rajaa koskevista kaavamääräyksistä. Hallinto-oikeus jätti tutkimatta muutoksenhakijan valituksen kahdeksan tuulivoimalan rakentamista koskevista poikkeamispäätöksistä.

Asiassa oli hallinto-oikeudessa kysymys siitä, miten osayleiskaava-alueen maanomistajan, joka myös omisti osan tuulivoimaloiden rakennuspaikkoina käytettävistä maa-alueista, valitusoikeutta ja oikeussuojan tarvetta oli arvioitava tilanteessa, jossa kielteiset poikkeamispäätökset johtivat haetun rakentamisen epäämiseen alueella. Asiassa oli erityisesti arvioitavana, merkitsikö maankäyttö- ja rakennuslain 193 §:n sanamuoto sitä, että valitusoikeus kielteisestä poikkeamispäätöksestä olisi myös muilla kuin rakennushankkeeseen ryhtyvällä luvanhakijalla. Hallinto-oikeus totesi, ettei päätöksillä ole muutoksenhakijaan nähden sellaisia suoranaisia oikeudellisia vaikutuksia, joiden suojaamiseksi maankäyttö- ja rakennuslain 193 §:ssä tarkoitettu valitusoikeus oli säädetty. Haetun rakentamisen estyessä myöskään muutoksenhakijan oikeussuojan tarve ei puoltanut valitusoikeuden hyväksymistä, joten muutoksenhakijalla ei ollut mainitun 193 §:n sanamuodosta huolimatta asiassa valitusoikeutta.

Asiassa luvanhakijana ollut tuulivoimayhtiö ei ollut hakenut muutosta kielteisiin poikkeamispäätöksiin.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 193 §
Hallintolainkäyttölaki 51 § 2 momentti
Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 126 § 2 momentti

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Martti Raunio, Kaisa Hiltunen (t) ja Anni Kontturi.
Asian esittelijä Anni Kontturi.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.