Författningsändringsregister: 2022

Författningsändringar i nummerordning

467 - 396 393 - 328 327 - 246 245 - 179 178 - 123 120 - 80 79 - 7

467/2022
Statsrådets förordning om stödområden enligt lagen om utveckling av regionerna och genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik åren 2022–2027
466/2022
Statsrådets förordning om bedömningsgrunderna för när betongkross upphör att klassificeras som avfall
464/2022
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för ersättning för läkar- och tandläkarutbildning år 2022
462/2022
Statsrådets förordning om lämnande av uppgifter som gäller välfärdsområdens ekonomi
461/2022
Lag om avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan
454/2022
Lag om tillämpning av rådets förordning om behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar, och om internationella bortföranden av barn
453/2022
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
452/2022
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
423/2022
Klimatlag
422/2022
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om storleken på ersättningen för utbildning som krävs för begränsad förskrivningsrätt för sjukskötare år 2022
420/2022
Statsrådets förordning om beviljande av statsunderstöd för utveckling av natur-, mat-, fiske- och jaktturismen i glest bebyggda områden under 2022–2023
412/2022
Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas i bilskattedeklarationen
411/2022
Skatteförvaltningens beslut om registreringstillstånd för fordon
410/2022
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om 2022 års fisketillstånd som grundar sig på avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag
409/2022
Lag om tidsbegränsat förbud mot laxfiske i Tana älvs vattendrag
408/2022
Statsrådets förordning om vissa bestämmelser om 2022 års fisketillstånd i Tana älvs vattendrag
407/2022
Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet
398/2022
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som tillämpas vid brott mot rådets förordning (EU) 2022/263 om restriktiva åtgärder med anledning av erkännandet av de icke-regeringskontrollerade områdena i länen Donetsk och Luhansk i Ukraina och beordrandet av ryska väpnade styrkor in i de områdena
397/2022
Statsrådets förordning om Gränsbevakningsväsendets krävande handräckning till polisen
396/2022
Statsrådets förordning om Försvarsmaktens handräckning till polisen
Författningsändringar i nummerordning

467 - 396 393 - 328 327 - 246 245 - 179 178 - 123 120 - 80 79 - 7

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.