Författningsändringsregister: 2021

Författningsändringar i nummerordning

1033 - 937 936 - 895 894 - 851 850 - 803 802 - 758 757 - 700 699 - 593 592 - 473 470 - 427 426 - 365 ...73 - 1

1033/2021
Justitieministeriets förordning om skyddade belopp år 2022 vid utmätning av lön som betalas ut vid regelbundet återkommande tillfällen
1029/2021
Statsrådets förordning om förpackningar och förpackningsavfall
1023/2021
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgiften för Nationalgalleriets beslut om utförseltillstånd 2022–2023
1022/2021
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer vid biblioteket för synskadade 2022
1021/2021
Skatteförvaltningens beslut om de grunder som ska iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2022
1017/2021
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om yrkesexamensstipendiets storlek
1016/2021
Statsrådets förordning om avgiftsprocentsatsen för sjukförsäkringsavgifter 2022
997/2021
Lag om Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden
983/2021
Lag om klinisk prövning av läkemedel
982/2021
Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet
978/2021
Statsrådets förordning om avfall
977/2021
Republikens presidents förordning om yrkeshögskoleexamina avlagda på Åland
951/2021
Lag om införande av lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor, lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor och lagen om försäkringskassor
948/2021
Lag om försäkringskassor
947/2021
Lag om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor
946/2021
Lag om pensionsstiftelser och pensionskassor
944/2021
Lag om avtalet om ändring av avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden
943/2021
Lag om avtalet om ändring av fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen
938/2021
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om procentsatser för företagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och basprocentsatser för lantbruksföretagarens arbetspensionsförsäkringsavgift år 2022
937/2021
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om procentsatser för arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift år 2022
Författningsändringar i nummerordning

1033 - 937 936 - 895 894 - 851 850 - 803 802 - 758 757 - 700 699 - 593 592 - 473 470 - 427 426 - 365 ...73 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.