Författningsändringsregister: 2020

531/2020
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på grågås under jaktåren 2020–2023
530/2020
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på sädgås under jaktåret 2020–2021
526/2020
Statsrådets förordning om ändringar i bilaga 1 till överenskommelsen om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport
525/2020
Statsrådets förordning om de uppgifter som ska tas upp i kommunens bokslut
524/2020
Statsrådets förordning om lämnande av uppgifter som gäller kommuners ekonomi
523/2020
Lag om överföring av telematikuppgifterna och personalen inom närings-, trafik- och miljöcentralernas vägtrafikstyrning och vägtrafikledning till Intelligent Traffic Management Finland Ab
511/2020
IV tilläggsbudgeten för 2020
510/2020
Statsrådets förordning om stöd för gipsbehandling av jordbruksmark åren 2020–2025
509/2020
Statsrådets förordning om temporärt kostnadsstöd för företag
508/2020
Lag om temporärt kostnadsstöd för företag
490/2020
Statsrådets förordning om luftfartsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Amerikas förenta stater, å andra sidan
483/2020
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsräntor
481/2020
Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet Barnens rättigheter och barnskyddsarbetet i Finland – Mannerheims Barnskyddsförbund 100 år
480/2020
Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet Väinö Linna 100 år
477/2020
Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
476/2020
Riksdagens beslut om ändring av fullmakt för statsrådet att uppta lån
475/2020
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för ersättning för läkar- och tandläkarutbildning år 2020
474/2020
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning om övervakning av handel med utsäde
473/2020
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om odlingsgranskning och provtagning inom utsädesproduktionen
471/2020
Statsrådets förordning om förutsättningarna för beviljande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.