Författningsändringsregister: 2020

468/2020
Statsrådets förordning om avtalet med Dominikanska republiken om luftfart
467/2020
Statsrådets förordning om stöd som betalas per djur för renskötselåret 2020/2021
466/2020
Statsrådets förordning om avtalet med Förenta nationerna om status för Förenta nationernas laboratorium för innovativ teknik
464/2020
Lag om förbudsförfarande i fråga om onlinebaserade förmedlingstjänster och sökmotorer
452/2020
Lag om förteckningar och ett register över dem som i sitt yrke är exponerade för ämnen och processer som medför risk för cancersjukdom
446/2020
Lag om vissa temporära förfaranden som med anledning av covid-19- epidemin tillämpas på inkomstgränsen för avträdelsestöd inom jordbruket
445/2020
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets förordning om fortsatt utövning av en befogenhet i enlighet med 87 § i beredskapslagen
444/2020
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93 och 94 § i beredskapslagen samt av förordningarna om tillämpningen av befogenheterna i fråga
443/2020
Statsrådets beslut om sammanslagning av Kankaanpää stad och Honkajoki kommun
441/2020
Statsrådets förordning om statsunderstöd som åren 2020–2023 beviljas för byggande av kommunalteknik i bostadsområden
434/2020
Lag om ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss
433/2020
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
426/2020
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, arbetsgivarspecifikt ansvar eller arbetsgivarspecifik försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
425/2020
Inrikesministeriets förordning om felparkeringsavgift
424/2020
Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet
423/2020
Utrikesministeriets förordning om överenskommelsen med Etiopien om stöd för den etiopiska regeringens fond för vattenförsörjning, sanitet och hygien
422/2020
Statsrådets förordning om godkännande och sättande i kraft av bilagan om försörjningsberedskap mellan regeringarna i Finland, Norge och Sverige till avtalet mellan regeringarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige om samarbete på försvarsmaterielområdet
421/2020
Statsrådets förordning om stöd till utdelning i skolan av mjölkprodukter, frukt och grönsaker läsåret 2020–2021
418/2020
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om stöd för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsningar till förplägnadsföretag
417/2020
Skatteförvaltningens beslut om anmälnings- och uppgiftsskyldighet som gäller rapporteringspliktiga arrangemang

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.