Författningsändringsregister: 2020

416/2020
Statsrådets förordning om överenskommelsen med Iran om ömsesidigt bistånd och samarbete i tullfrågor
415/2020
Utrikesministeriets förordning om avtalet med den palestinska myndigheten om Finlands stöd till den palestinska myndigheten via Mécanisme Palestino Européen de Gestion et d'Aide Socio-économique (PEGASE) -mekanismen
414/2020
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkesdistrikt och högsta tillåtna antal renar
410/2020
Lag om avtalet med Förenta nationerna om status för Förenta nationernas laboratorium för innovativ teknik
403/2020
Lag om stöd för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsningar till förplägnadsföretag
401/2020
Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
399/2020
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om produktion, saluföring och import av plantmaterial för frukt- och bärväxter
398/2020
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om certifierat plantmaterial för frukt- och bärväxter
397/2020
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om certifierat plantmaterial för prydnadsväxter och växter för mångsidigt bruk
396/2020
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om produktion, saluföring och import av plantmaterial för prydnadsväxter
395/2020
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av vall- och foderväxter
394/2020
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om produktion, saluföring och import av plantmaterial för köksväxter
393/2020
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av köksväxter
392/2020
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsädespotatis
391/2020
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av stråsäd
390/2020
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av olje- och spånadsväxter
389/2020
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med betutsäde
388/2020
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om växtsortlistan
386/2020
Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M318 enligt avsnitt 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
384/2020
Statsrådets förordning om avtalet om främjande av internationellt arktiskt forskningssamarbete

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.