Författningsändringsregister: 2020

Författningsändringar i nummerordning

600 - 532 531 - 471 468 - 417 416 - 384 383 - 309 308 - 217 213 - 176 175 - 140 139 - 99 97 - 59 ...5 - 2

600/2020
Statsrådets förordning om avtalet om upprättande av Internationella vaccininstitutet
599/2020
Statsrådets förordning om Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan
598/2020
Statsrådets förordning om avtalet om gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan
597/2020
Statsrådets förordning om avtalet om ett gemensamt europeiskt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan
596/2020
Statsrådets förordning om Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israels regering, å andra sidan
591/2020
Statsrådets förordning om överenskommelsen om ändring av stycke 14 i bilagan till den 11 februari 2004 mellan Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige ingångna överenskommelsen om Nordiska investeringsbanken
590/2020
Statsrådets förordning om provisorisk tillämpning av biavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, som första part, Island, som andra part, och Konungariket Norge, som tredje part, om tillämpningen av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater, som första part, Europeiska unionen och dess medlemsstater, som andra part, Island, som tredje part, och Konungariket Norge, som fjärde part
589/2020
Statsrådets förordning om provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater, som första part, Europeiska unionen och dess medlemsstater, som andra part, Island, som tredje part, och Konungariket Norge, som fjärde part
586/2020
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på europeisk bäver som sker med stöd av jaktlicens under jaktåret 2020–2021
585/2020
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på östersjövikare som sker med stöd av jaktlicens under jaktåret 2020–2021
584/2020
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om storleken på ersättningen för utbildning som krävs för begränsad förskrivningsrätt år 2020
583/2020
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som för bekämpning av djursjukdomar ställs på sådan sperma från får och getter som samlas in för att bevara den genetiska variationen hos lantraser
566/2020
Lag om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna
551/2020
Utrikesministeriets förordning Om överenskommelsen med Etiopien om ändring av den tredje fasen i det samfundsbaserade programmet för vattensektorn
550/2020
Utrikesministeriets förordning om avtalet med Kenya om ett program för att stärka förebyggandet och bekämpandet av könsrelaterat våld
548/2020
Statsrådets förordning om stödjande av sjöfart
547/2020
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på brunbjörn som sker med stöd av dispens och en regional kvot under jaktåret 2020– 2021
546/2020
Lag om avtalet om upprättande av Internationella vaccininstitutet
533/2020
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om bestämning av det relationstal och om grunderna för den förhandskalkyl som avses i 49 § i patientförsäkringslagen samt om betalning av de andelar som gäller fördelningssystemet och som avses i 50 § i den lagen
532/2020
Arbets- och näringsministeriets förordning om justering av vissa belopp som avses i lagen om sjöarbetsavtal
Författningsändringar i nummerordning

600 - 532 531 - 471 468 - 417 416 - 384 383 - 309 308 - 217 213 - 176 175 - 140 139 - 99 97 - 59 ...5 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.