Författningsändringsregister: 2019

1596/2019
Skatteförvaltningens beslut om det utsatta datumet för återbetalning av återkrävda inkomster i prestationsbetalarens beskattning
1594/2019
Skatteförvaltningens beslut om förlängning av tidsfristerna för att lämna in uppgifter till Inkomstregisterenheten
1587/2019
Statsrådets förordning om ingående av förbindelser som gäller ersättning för djurens välbefinnande 2020
1572/2019
Lag om höjda avskrivningar på maskiner, inventarier och andra därmed jämförbara lösa anläggningstillgångar skatteåren 2020–2025
1567/2019
Lag om beskattning av vissa gränsöverskridande hybridarrangemang
1559/2019
Lag om rapporteringspliktiga arrangemang i fråga om beskattning
1556/2019
Lag om inkomstskatteskalan för 2020
1552/2019
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsräntor
1551/2019
Statsrådets förordning om behörig pensionsanstalt
1549/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Institutet för hälsa och välfärd
1546/2019
Statsbudgeten för 2020
1508/2019
Lag om flyttning av fordon
1500/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av Tillståndsmyndigheten för användning av social- och hälsovårdsdata
1499/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdets avgiftsbelagda prestationer
1498/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer
1497/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om maximikvantiteten vikariehjälp för renskötare under 2020
1465/2019
Kommunikationsministeriets förordning om Trafikledsverkets avgiftsbelagda prestationer
1464/2019
Kommunikationsministeriets förordning om Meteorologiska institutets avgiftsbelagda prestationer
1462/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter
1461/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Lantmäteriverkets avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande av köp

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.