Författningsändringsregister: 2017

Författningsändringar i nummerordning

1161 - 1047 1044 - 1014 1013 - 966 953 - 904 903 - 850 849 - 790 788 - 765 764 - 721 720 - 693 692 - 663 ...26 - 3

1161/2017
Livsmedelssäkerhetsverkets beslut om ändring av inrättat restriktionszon på grund av infektiös hematopoietisk nekros (IHN)
1157/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Naturresursinstitutets avgiftsbelagda prestationer
1152/2017
Statsrådets förordning om understöd som beviljas för investerings- och utvecklingsprojekt inom cirkulär ekonomi
1151/2017
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport
1147/2017
Statsrådets förordning om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland
1146/2017
Lag om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland
1134/2017
Lag om ett försök som gäller det andra inhemska språket i den grundläggande utbildningen
1102/2017
Alkohollag
1101/2017
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer
1100/2017
Statsrådets förordning om ingående av en förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande 2018
1098/2017
Statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av energistöd åren 2018–2022
1070/2017
Lag om handel med finansiella instrument
1068/2017
Statsbudgeten för 2018
1067/2017
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Institutet för hälsa och välfärd
1066/2017
Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas, arbets- och näringsbyråernas samt utvecklings- och förvaltningscentrets avgiftsbelagda prestationer 2018
1065/2017
Statsrådets förordning om miljöskyddskrav för medelstora energiproducerande enheter och energiproducerande anläggningar
1050/2017
Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer
1049/2017
Justitieministeriets förordning om rättegångsbiträdesnämndens avgiftsbelagda prestationer
1048/2017
Miljöministeriets förordning om energicertifikat för byggnader
1047/2017
Miljöministeriets förordning om byggnaders vatten- och avloppsinstallationer
Författningsändringar i nummerordning

1161 - 1047 1044 - 1014 1013 - 966 953 - 904 903 - 850 849 - 790 788 - 765 764 - 721 720 - 693 692 - 663 ...26 - 3

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.