Författningsändringsregister: 2015

1753/2015
Statrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut
1750/2015
Arbets- och näringsministeriets arbetsordning
1749/2015
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer
1748/2015
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Enheten för hälso- och sjukvård för fångar
1747/2015
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om maximikvantiteten avbytarservice som kan ordnas för pälsdjursuppfödare under 2016
1746/2015
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om anslag som av statsmedel betalas år 2016 för kostnaderna för utbildningen av specialister inom företagshälsovården
1745/2015
Justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av justitieministeriet och vissa myndigheter inom dess förvaltningsområde under åren 2016–2017
1744/2015
Justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar
1743/2015
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Ryska federationen om samarbete och växel-verkan i fråga om isbrytarassistans på Östersjön och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
1739/2015
Statsrådets förordning om Brottspåföljdsmyndigheten
1738/2015
Statsrådets förordning om ikraftträdande av en lag om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare
1737/2015
Statsrådets förordning om Enheten för hälso- och sjukvård för fångar
1735/2015
Statsrådets förordning om rådet för bedömning av lagstiftningen
1734/2015
Statsrådets förordning om internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt åren 2016 – 2023
1731/2015
Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas, arbets- och näringsbyråernas samt utvecklings- och förvaltningscentrets avgiftsbelagda prestationer 2016
1726/2015
Skatteförvaltningens arbetsordning
1725/2015
Statsrådets förordning om invasiva främmande arter av nationell betydelse
1717/2015
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna från 2010 till Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen
1712/2015
Lag om säkerhet och utsläppskrav för fritidsbåtar
1709/2015
Lag om hantering av risker orsakade av främmande arter

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.