Författningsändringsregister: 2014

1167/2014
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om läkemedelsprisnämndens avgiftsbelagda prestationer
1163/2014
Kommunikationsministeriets förordning om minimihastigheten för en ändamålsenlig internetförbindelse i anslutning till samhällsomfattande tjänster 
1162/2014
Kommunikationsministeriets förordning om bedömningsorgan för radio- och teleterminalutrustning
1161/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer
1160/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jägarexamen
1159/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets avgiftsbelagda prestationer
1158/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Lantmäteriverkets avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande av köp
1157/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Naturresursinstitutets avgiftsbelagda prestationer
1154/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för stödfinansierat byggande av produktionsbyggnader för pälsdjur
1153/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om registrering av namnskyddade produkter och anmälan om framställning av registrerade namnskyddade produkter
1152/2014
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer vid biblioteket för synskadade
1151/2014
Finansministeriets förordning om avgifter för magistraternas prestationer åren 2015 och 2016
1150/2014
Finansministeriets förordning om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 2015
1148/2014
Justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av Dataombudsmannens byrå
1146/2014
Skatteförvaltningens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som ska tillämpas under år 2015
1145/2014
Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som kan utföras med hjälp av systemet för betalnings- och deklarationsservice för småarbetsgivare
1144/2014
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1143/2014
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1142/2014
Arbets- och näringsministeriets förordning om Konkurrens- och konsumentverkets avgiftsbelagda prestationer
1141/2014
Arbets- och näringsministeriets förordning om upphävande av handels- och industriministeriets förordning om uppgifter som skall lämnas vid energimärkning av elektriska ugnar för hushåll

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.