1175/2014

Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i bilagorna till 1972 års internationella konvention om säkra containrar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna som hör till området för lagstiftningen och lagen om ändring av containerlagen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Förvaltningsområde: Kommunikationsministeriet
Ikraftträdande: 22.12.2014

Denna författning har utfärdats med stöd av följande författningar

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.