Författningsändringsregister: 2014

1459/2014
Skatteförvaltningens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter
1458/2014
Skatteförvaltningens beslut om befrielse från skyldighet att verkställa förskottsinnehållning
1457/2014
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningskriterierna för yrkeshögskolornas basfinansiering
1456/2014
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enligt lagen om gårdsbruksenheter
1455/2014
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
1454/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om undersökning av nöt med avseende på EHEC i slakterier och djurhållningsplatser
1452/2014
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Museiverket
1451/2014
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om precisering av universitetens utbildningsansvar
1450/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i kapitel III, V och XI-I i bilan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
1449/2014
Statsrådets förordning om stöd för nyskiften
1448/2014
Statsrådets förordning om verksamheten vid Finlands skogscentral
1446/2014
Statsrådets förordning om statsandel för kommunal basservice
1444/2014
Statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings-, och innovationsverksamhet
1443/2014
Statsrådets förordning om miljöinvesteringsstöd för fartyg åren 2015–2020
1442/2014
Statsrådets förordning om den anmälan om misstänkta överträdelser och misstänkta allvarliga överträdelser som ska ges till Landsbygdsverket
1441/2014
Statsrådets förordning om begränsning av trålfiske efter strömming och vassbuk på Finska viken och centrala Östersjön år 2015
1440/2014
Statsrådets förordning om avgifter som tas ut i yrkeshögskolornas verksamhet
1434/2014
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsräntor
1433/2014
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den genom skriftväxling ingångna överenskommelsen mellan Finland och Nordatlantiska fördragsorganisationen om Finlands deltagande i den av Nordatlantiska fördragsorganisationen ledda rådgivnings-, utbildnings- och stödinsatsen i Afghanistan
1429/2014
Energieffektivitetslag

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.