Författningsändringsregister: 2013

Författningsändringar i nummerordning

1331 - 1286 1285 - 1136 1130 - 1102 1101 - 1056 1055 - 1020 1019 - 994 968 - 874 873 - 852 849 - 826 824 - 758 ...9 - 2

1130/2013
Lag om införande av lagen om upphävande av lagen om behandling av besvärsärenden vid patent- och registerstyrelsen
1128/2013
Social- och hälsovårdministeriets förordning om justering av den inkomstgräns som avses i 18 § 2 mom. i lagen om skada, ådragen i militärtjänst
1127/2013
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om maximikvantiteten avbytarservice som kan ordnas för pälsdjursuppfödare under 2014
1126/2013
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om trafiksäkerhetsavgift för år 2014
1125/2013
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om serviceproducenter som är berättigade till ersättning för kostnader för läkar- och tandläkarutbildning samt finansiering för hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå
1123/2013
Arbets- och näringsministeriets förordning om givande av arbetskraftspolitiskt utlåtande och om uppgifter som ska antecknas i utlåtandet
1122/2013
Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer
1119/2013
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Lantmäteriverkets servicepunkter med lokaliseringsorter
1118/2013
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för en officiell mätning, inspektionsmätning och för handläggning i mätningsnämnden
1115/2013
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för prestationer som forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi tillhandahåller
1113/2013
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som tas ut för att inhämta dikningsplan
1111/2013
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
1110/2013
Finansministeriets förordning om finansministeriets avgiftsbelagda prestationer
1109/2013
Finansministeriets förordning om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 2014
1108/2013
Finansministeriets förordning om Statistikcentralens avgiftsbelagda prestationer
1106/2013
Inrikesministeriets förordning om polisens uniform
1105/2013
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Penningautomatföreningens penningspel
1104/2013
Inrikesministeriets förordning om begränsning av trafik och vistelse
1103/2013
Skatteförvaltningens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter
1102/2013
Statsrådets förordning om rehabilitering för krigsinvaliders makar och änkor samt krigsänkor år 2014
Författningsändringar i nummerordning

1331 - 1286 1285 - 1136 1130 - 1102 1101 - 1056 1055 - 1020 1019 - 994 968 - 874 873 - 852 849 - 826 824 - 758 ...9 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.