Författningsändringsregister: 2013

Författningsändringar i nummerordning

1331 - 1286 1285 - 1136 1130 - 1102 1101 - 1056 1055 - 1020 1019 - 994 968 - 874 873 - 852 849 - 826 824 - 758 ...9 - 2

1101/2013
Statsrådets förordning om betalning år 2014 av frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän
1099/2013
Statsrådets förordning om statsunderstöd för projekt som gäller inomhusluften och fuktskador i social- och hälsovårdens kommunala verksamhetsenheter
1097/2013
Statsrådets förordning om Energimyndigheten
1092/2013
Statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverken åren 2014 och 2015
1087/2013
Lag om bekämpning av skogsskador
1082/2013
Statsrådets förordning om Lantmäteriverket
1080/2013
Statsrådets förordning om polisen
1078/2013
Inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets arbetsordning
1077/2013
Statsrådets förordning om övervakning av villkorlig frihet
1076/2013
Statsrådets förordning om övervakad frihet på prov
1075/2013
Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar i mål och ärenden som ska behandlas av jorddomstol
1074/2013
Statsrådets förordning om Nationalgalleriet
1068/2013
Lag om ersättning av statsmedel för sjömäns resekostnader
1067/2013
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av vissa förordningar av jord- och skogsbruksministeriet om avbrytande av trålfiske efter strömming och vassbuk på Finska viken och på norra Östersjön
1066/2013
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsandet av trålfisket efter strömming och vassbuk år 2014
1064/2013
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för arkivverkets prestationer
1063/2013
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer av Institutet för de inhemska språken
1058/2013
Statsrådets förordning om justering av de avgifter som nämns i 3 § i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer
1057/2013
Statsrådets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer
1056/2013
Statsrådets förordning om inrikesministeriet
Författningsändringar i nummerordning

1331 - 1286 1285 - 1136 1130 - 1102 1101 - 1056 1055 - 1020 1019 - 994 968 - 874 873 - 852 849 - 826 824 - 758 ...9 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.