Författningsändringsregister: 2013

Författningsändringar i nummerordning

1331 - 1286 1285 - 1136 1130 - 1102 1101 - 1056 1055 - 1020 1019 - 994 968 - 874 873 - 852 849 - 826 824 - 758 ...9 - 2

1055/2013
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om inrättande av en internationell antikorruptionsakademi som en internationell organisation
1048/2013
Lag om tillsynsavgift för stiftelser
1041/2013
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om upphävande av undervisnings- och kulturministeriets förordning om universitetens magisterprogram
1038/2013
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om godtagbara enhetskostnader för bygginvesteringar
1037/2013
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroll av salmonella hos höns och kalkoner
1036/2013
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om hälsokrav för fjäderfän och kläckägg av fjäderfän vid förflyttning mellan medlemsstater i Europeiska unionen
1035/2013
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav för vissa djur, embryon och könsceller vid förflyttning mellan medlemsstater i Europeiska unionen
1034/2013
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som ställs på könsceller och embryon från hästdjur för att bekämpa djursjukdomar
1033/2013
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om hälsokrav i fråga om levande hästdjur samt embryon och könsceller av hästdjur som förflyttas mellan Europeiska unionens medlemsländer
1032/2013
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som ställs på könsceller och embryon från får och getter för att bekämpa djursjukdomar
1031/2013
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om hälsokrav i fråga om får och getter samt embryon och könsceller av får och getter som förflyttas mellan Europeiska unionens medlemsländer
1030/2013
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroll av salmonella hos nötkreatur och svin
1029/2013
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som ställs på galtsperma för att bekämpa djursjukdomar
1028/2013
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om hälsokrav i fråga om svin samt embryon och könsceller av svin som förflyttas mellan Europeiska unionens medlemsländer
1027/2013
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som ställs på embryon och äggceller från nötkreatur för att bekämpa djursjukdomar
1026/2013
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som ställs på tjursperma för att bekämpa djursjukdomar
1025/2013
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om hälsokrav i fråga om nötkreatur samt embryon och könsceller av nötkreatur som förflyttas mellan Europeiska unionens medlemsländer
1024/2013
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om allmänna krav som för att bekämpa djursjukdomar ställs vid förflyttning av levande djur, embryon och könsceller mellan Europeiska unionens medlemsländer
1023/2013
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifterna 2014 för Finlands viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas offentliga förvaltningsuppgifter
1020/2013
Justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av justitieministeriet och vissa myndigheter inom dess förvaltningsområde under åren 2014-2015
Författningsändringar i nummerordning

1331 - 1286 1285 - 1136 1130 - 1102 1101 - 1056 1055 - 1020 1019 - 994 968 - 874 873 - 852 849 - 826 824 - 758 ...9 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.