194/2002

Statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på väg

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Förvaltningsområde: Kommunikationsministeriet
Ikraftträdande: 01.04.2002; 6-14 § giltig 1.1.2003, 15 §:s 3 mom. giltig 1.6.2003

Författningar som upphävs

Ändringar

Denna författning har utfärdats med stöd av följande författningar

Oikaisut/Rättelser

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.