916/2012

Lag om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Upphävd: 383/2023 Referensuppgifter
Förvaltningsområde: Arbets- och näringsministeriet
Ikraftträdande: 01.01.2013; 8 kap. 5 § 1.1.2014
Lagpropositioner:

Författningar som upphävs

Ändringar

 • 996/2023Författningens text
  Ikraftträdande: 01.12.2023
  OBS: ändrar 1 kap. 3 § delvis, 3 kap. 7 § delvis, 5 kap. 4 § delvis, 6 kap. 8 § delvis, 12 kap. 6 § delvis och även 13 kap. 2 § delvis
 • 504/2023Författningens text
  Ikraftträdande: 01.05.2023
  OBS: ändrar 13 a kap. 2 och 3 § delvis
 • 371/2023Författningens text
  Ikraftträdande: 01.07.2023
 • 1132/2022Författningens text
  Ikraftträdande: 01.01.2023
  OBS: ändrar 1 kap. 3 § delvis, 2 kap. 7 § delvis och 3 kap. 6 § delvis
 • 938/2022Författningens text
  Ikraftträdande: 01.01.2023
  OBS: ändrar 3 kap. 7 § delvis
 • 683/2022Författningens text
  Ikraftträdande: 11.07.2022
  OBS: ändrar 3 kap. 5 och 6 § delvis
 • 670/2022Författningens text
  Ikraftträdande: 01.01.2023
  OBS: ändrar 1 kap. 3 § delvis, fogas till 5 a kap., 12 kap. 8 a § och 14 kap. 2 a §
 • 419/2022Författningens text
  Ikraftträdande: 15.06.2022
  OBS: ändrar 4 kap. 4 § delvis
 • 337/2022Författningens text
  Ikraftträdande: 23.05.2022; 12 kap. 6 § 2 mom. i kraft t.o.m. 31.12.2024 och 13 kap. 1 a § i kraft t.o.m. 31.12.2033
  OBS: ändrar 2 kap. 1 § delvis, 3 kap. 8 § delvis, 12 kap. 6 § delvis, 12 kap. 6 § delvis temporärt och även 13 kap.; fogas till 13 a kap.
 • 288/2022Författningens text
  Ikraftträdande: 01.08.2022
  OBS: ändrar L 1270/2020 ikraftträdelsestadgande
 • 244/2022Författningens text
  Ikraftträdande: 01.07.2022
  OBS: ändrar 2 kap. 12 § delvis, 3 kap. 7 § delvis, 13 kap. 1 § delvis och 14 kap. 1 § delvis
 • 21/2022Författningens text
  Ikraftträdande: 01.03.2022 - 31.12.2033
  OBS: fogas till 13 kap. 1 a §
 • 1379/2021Författningens text
  Ikraftträdande: 02.05.2022
 • 1344/2021Författningens text
  Ikraftträdande: 01.01.2022
  OBS: ändrar 12 kap. 3 § delvis
 • 422/2021Författningens text
  Ikraftträdande: 01.06.2021
  OBS: ändrar 9 kap. 5 § delvis och 14 kap. 1, 2 och 3 § delvis; fogas till 14 kap. 4 §
 • 1270/2020Författningens text
  Ikraftträdande: 01.03.2021 - 30.06.2025; giltighet fortsatt genom L 288/2022
  OBS: ändrar temporärt 9 kap. 1 § delvis
 • 1143/2020Författningens text
  Ikraftträdande: 01.01.2021
  OBS: ändrar L 295/2020 ikraftträdelsestadgande
 • 1139/2020Författningens text
  Ikraftträdande: 01.01.2021 - 30.06.2022
  OBS: ändrar 5 kap. 2-4 § delvis
 • 994/2020Författningens text
  Ikraftträdande: 01.01.2021
  OBS: fogas till 12 kap. 9 §
 • 496/2020Författningens text
  Ikraftträdande: 01.07.2020; 6 kap. 5 § 5 mom och 6 § 3 mom giltig 31.12.2020 t.o.m.
  OBS: ändrar 2 kap. 1 och 4 § delvis, 6 kap. 5 § delvis och även 8 kap. 1 § delvis
 • 495/2020Författningens text
  Ikraftträdande: 01.07.2020
  OBS: ändrar L 295/2020 ikraftträdelsestadgande
 • 447/2020Författningens text
  Ikraftträdande: 01.07.2020
  OBS: ändrar 13 kap. 1-6 § delvis; fogas till 13 kap. 4 a, 5 a och 7 §
 • 295/2020Författningens text
  Ikraftträdande: 01.05.2020 - 31.12.2020; delvis giltig 31.12.2021 saakka. Se L 495/2020 och L 1143/2020
  OBS: ändrar 2 kap. 2 och 4 § delvis och även 8 kap. 1 § delvis
 • 166/2020Författningens text
  Ikraftträdande: 09.04.2020
  OBS: ändrar 12 kap. 3 § delvis och 14 kap. 1 § delvis
 • 887/2019Författningens text
  Ikraftträdande: 01.08.2019
  OBS: ändrar 6 kap. 7 och 14 kap. 1 § delvis
 • 880/2019Författningens text
  Ikraftträdande: 01.01.2020
  OBS: ändrar 4 kap. 8 § delvis
 • 893/2018Författningens text
  Ikraftträdande: 01.01.2019
  OBS: ändrar L 1456/2016 ikraftträdelsestadgande
 • 548/2017Författningens text
  Ikraftträdande: 01.01.2018
 • 305/2017Författningens text
  Ikraftträdande: 01.06.2017 - 31.12.2017
  OBS: ändrar temporärt 5 kap. 2 §
 • 210/2017Författningens text
  Ikraftträdande: 01.05.2017
  OBS: ändrar 12 kap. 3 §
 • 1474/2016Författningens text
  Ikraftträdande: 01.01.2017
  OBS: ändrar 12 kap. 3 §
 • 1456/2016Författningens text
  Ikraftträdande: 01.01.2017; delvis giltig 31.12.2018 t.o.m.; 12 kap. 9 § giltig 31.12.2020 t.o.m.
 • 1452/2016Författningens text
  Ikraftträdande: 01.01.2017
  OBS: fogas till 1 kap. 9 §
 • 1450/2016Författningens text
  Ikraftträdande: 01.01.2017
  OBS: ändrar 7 kap. 3 § och 13 kap. 6 §
 • 1555/2015Författningens text
  Ikraftträdande: 01.01.2016
  OBS: ändrar 9 kap. 5 §
 • 474/2015Författningens text
  Ikraftträdande: 01.01.2016
  OBS: ändrar 4 kap. 11 § och 14 kap. 3 §
 • 1375/2014Författningens text
  Ikraftträdande: 01.01.2015
  OBS: ändrar 4 kap. 9 § och även 6 kap. 8 och 9 §
 • 1371/2014Författningens text
  Ikraftträdande: 01.01.2015
  OBS: ändrar 1 kap. 3 § och 2 kap. 6 §
 • 1366/2014Författningens text
  Ikraftträdande: 01.01.2015; 7 kap. 9 §:s 5 mom. giltig 31.12.2016 t.o.m.
  OBS: om tillämpningen Se ikraftträdelsestadgande
 • 1339/2014Författningens text
  Ikraftträdande: 01.01.2015; Se L 1347/2014
  OBS: ändrar 1 kap. 8 §
 • 1133/2014Författningens text
  Ikraftträdande: 01.01.2015
  OBS: ändrar 12 kap. 8 §, 14 kap. 1 § och 2 §
 • 390/2014Författningens text
  Ikraftträdande: 01.06.2014
  OBS: ändrar 2 kap. 1 §, 4 kap. 2 och 7 §, 7 kap. 2 och 4 § och även 8 §
 • 10/2014Författningens text
  Ikraftträdande: 01.07.2014
  OBS: ändrar 12 kap. 10 § och även 14 kap. 1 §
 • 1236/2013Författningens text
  Ikraftträdande: 01.01.2014
  OBS: ändrar 12 kap. 3 §
 • 1050/2013Författningens text
  Ikraftträdande: 01.01.2014

Utfärdad med stöd av denna författningen

Oikaisut/Rättelser

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.