Författningsändringsregister: 2011

1536/2011
Statsrådets förordning om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling
1531/2011
Lag om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling
1530/2011
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om anslag som av statsmedel betalas år 2012 för kostnaderna för utbildningen av specialister inom företagshälsovården
1528/2011
Statsrådets förordning om ikraftträdande av bestämmelsen om återbäring av punktskatt på biobrännolja i 4 § i lagen om ändring av lagen om återbäring av accis på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket
1526/2011
Lag om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder och om tillämpning av direktivet
1514/2011
Lag om inkomstskatteskalan för 2012
1513/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av trålfiske efter strömming och vassbuk på Norra Östersjön och Finska viken år 2011
1509/2011
Lag om beaktande av energi- och miljökonsekvenser vid offentlig upphandling av fordon
1503/2011
Lag om marin utrustning
1501/2011
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsränta
1491/2011
Lag om upphävande av lagen om utländska fondbolags verksamhet i Finland
1489/2011
Lag om straff för underlåtenhet att iaktta skyldigheter enligt rådets förordning om fastställande av nödvändiga åtgärder för skydd av euron mot förfalskning
1488/2011
Statsbudgeten för 2012
1487/2011
Skatteförvaltningens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter
1486/2011
Finansministeriets förordning om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 2012
1485/2011
Finansministeriets förordning om förordnande för Skatteförvaltningen att såsom behörig myndighet avgöra vissa ärenden som avses i internationella avtal om beskattning
1484/2011
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om trafiksäkerhetsavgift för år 2012
1483/2011
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om Veikkaus Ab:s spelregler för penningspel
1482/2011
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Penningautomatföreningens penningspel
1481/2011
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Fintoto Oy:s penningspel

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.