Författningsändringsregister: 2011

1477/2011
Finansministeriets förordning om World Design Capital -jubileumsmynten
1476/2011
Finansministeriets förordning om ett jubileumsmynt för Henrik Wigström
1474/2011
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om universitetens magisterprogram
1473/2011
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om temporärt avgiftsbelagda utbildningsprogram vid universiteten
1471/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om laxfiske på Östersjöns centralbassäng år 2012
1470/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om köttbesiktning
1469/2011
Statsrådets kanslis förordning om statsrådets kanslis avgiftsbelagda prestationer
1465/2011
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av infanteriminor samt om deras förstöring och om tillämpning av konventionen
1464/2011
Lag om utfärdande av arbetspensionsutdrag år 2012
1455/2011
Arbets- och näringsministeriets förordning om uppfordringsverk i gruvor
1453/2011
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Bahrain om upplysningar i fråga om skatteärenden
1452/2011
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om ändring av avtalet med Barbados för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst
1442/2011
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
1441/2011
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enlig lagen om gårdsbruksenheter
1425/2011
Statsrådets förordning om Centralen för turistfrämjande
1424/2011
Lag om Centralen för turistfrämjande
1418/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio
1417/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentrals enhet för offentliga tjänster
1416/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifterna 2012 för Finlands viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas offentliga förvaltningsuppgifter
1413/2011
Lag om finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller jordbruk och livsmedelsekonomi samt landsbygden och skärgården

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.