Författningsändringsregister: 2011

1286/2011
Statsrådets förordning om anordnande av Fintoto Oy:s penningspel
1282/2011
Inrikesministeriets förordning om parkeringsbot
1281/2011
Miljöministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter
1280/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter
1279/2011
Inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer
1278/2011
Tillkännagivande om presidentkandidater
1276/2011
Inrikesministeriets förordning om Nödcentralsverkets avgiftsbelagda prestationer
1273/2011
Riksdagens beslut om godkännande av resolution nr 66-2 om Internationella valutafondens fjortonde allmänna justering av medlemsandelarna och om valutafondens direktionsreform samt om statsgaranti för Finlands Bank
1270/2011
Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2012
1269/2011
Inrikesministeriets förordning om kommunala parkeringsövervakares och parkeringskontrollanters tjänstemärke
1268/2011
Inrikesministeriets förordning om handlingar, meddelanden och ansökningar mellan myndigheterna och egenskaper som krävs av hjulblock vid parkeringsövervakning
1267/2011
Finansministeriets förordning om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2011
1266/2011
Kommunikationsministeriets förordning om kommunikationsministeriets avgiftsbelagda prestationer
1264/2011
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Museiverket
1263/2011
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Nationella audiovisuella arkivet
1262/2011
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer vid centralkommissionen för konst och vid de regionala konstkommissionerna
1261/2011
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i LSA-koden till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
1260/2011
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i kapitel II-1 och II-2 i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss samt i FSS-koden till samma konvention
1259/2011
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i kapitel II-1 i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
1258/2011
Statsrådets förordning om vissa verksamheter som är förenade med låg risk för livsmedelssäkerheten

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.