Författningsändringsregister: 2009

Författningsändringar i nummerordning

1853 - 1775 ...422 - 362 361 - 302 299 - 260 258 - 206 205 - 179 178 - 111 110 - 83 79 - 50 47 - 21 19 - 1

47/2009
Lag om godkännande av läkare som sjömansläkare
45/2009
Statsrådets förordning om nationellt stöd för sockerbeta 2009
44/2009
Statsrådets förordning om nationellt stöd för potatisproduktion 2009
43/2009
Statsrådets förordning om nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2009
42/2009
Statsrådets förordning om nationell tilläggsdel i miljöstödet för 2009
41/2009
Statsrådets förordning om nordligt stöd 2009
40/2009
Statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2009
39/2009
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av konventionen om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom bunkerolja och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
38/2009
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om ändring av överenskommelsen med Laos om projekt för hållbart skogsbruk och landsbygdens utveckling
36/2009
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer
35/2009
Statsrådets förordning om finansiering av riksomfattande utveckling av och forskning kring landsbygden samt av forskning kring jordbruk och livsmedelsekonomi
31/2009
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för ersättning för läkar- och tandläkarutbildning samt hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå år 2009
30/2009
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 14 § i lagen om överlåtelseskatt
29/2009
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävning av jord- och skogsbruksministeriets beslut 85/1999 om åtgärder mot spridning av skadegöraren Anoplophora glabripennis från Kina (utom Hongkong)
28/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i vissa livsmedelslokaler
27/2009
Finansministeriets förordning om ett jubileumsmynt för Fredrik Pacius
26/2009
Lag om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets rambeslut om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater och om tillämpning av rambeslutet
25/2009
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av enzootisk bovin leukos
22/2009
Statsrådets förordning om fördelningen av arbetsgivares socialskyddsavgifter som inflyter under 2009
21/2009
Statsrådets förordning om regionalt transportstöd
Författningsändringar i nummerordning

1853 - 1775 ...422 - 362 361 - 302 299 - 260 258 - 206 205 - 179 178 - 111 110 - 83 79 - 50 47 - 21 19 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.