Författningsändringsregister: 2009

Författningsändringar i nummerordning

1853 - 1775 ...732 - 676 675 - 588 584 - 542 541 - 476 475 - 423 422 - 362 361 - 302 299 - 260 258 - 206 205 - 179 ...19 - 1

422/2009
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av det i Genhve den 8 december 2005 antagna tilläggsprotokollet till Genhvekonventionerna från 1949 rörande antagande av ytterligare ett kännetecken och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen
421/2009
Lag om en infrastruktur för geografisk information
417/2009
Helsingfors valkretsnämnds kungörelse om resultatet av valet av finländska ledamöter till Europaparlamentet
415/2009
Statsrådets förordning om upphävande av vissa beslut och förordningar av statsrådet om förbud och begränsningar som gäller vissa kemikalier
414/2009
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna i 1978 års internationella konvention angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna
413/2009
Lag om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av 1978 års internationella konvention angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning
410/2009
Lag om samarbetsområden för miljö- och hälsoskyddet
406/2009
Inrikesministeriets förordning om färgsättning och emblem på polisfordon och gränsbevakningsväsendets fordon
405/2009
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om hygieniska arrangemang och avfallshantering vid stora offentliga tillställningar
404/2009
Inrikesministeriets förordning om parkeringsbot
400/2009
Statsrådets förordning om övervakning av kompensationsbidrag och miljöstöd för programperioden 2000-2006 och avtal om miljöspecialstöd för programperioden 1995-1999
399/2009
Statsrådets förordning om övervakning av nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2009
396/2009
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
394/2009
Statsrådets förordning om medling i arbetstvister
393/2009
Statsrådets förordning om gemensamma elektroniska stödtjänster för service och förvaltning som är avsedda för den offentliga förvaltningen
392/2009
Statsrådets förordning om fastställande av beloppet av förvärvsinkomst för en skadelidande som inte fyllt 18 år när skadan inträffade
390/2009
Statsrådets beslut om anslutning av Karislojo kommun till Lojo stad
383/2009
Lag om avhjälpande av vissa miljöskador
380/2009
Statsrådets förordning om rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård för barn och unga
362/2009
Lag om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång
Författningsändringar i nummerordning

1853 - 1775 ...732 - 676 675 - 588 584 - 542 541 - 476 475 - 423 422 - 362 361 - 302 299 - 260 258 - 206 205 - 179 ...19 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.