Författningsändringsregister: 2009

Författningsändringar i nummerordning

1853 - 1775 ...584 - 542 541 - 476 475 - 423 422 - 362 361 - 302 299 - 260 258 - 206 205 - 179 178 - 111 110 - 83 ...19 - 1

299/2009
Lag om skattelättnad för vissa aktiebolag som hyr ut bostäder
298/2009
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om journalhandlingar
296/2009
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av de certifieringskrav som gäller utsäde av lin
295/2009
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
294/2009
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enligt lagen om gårdsbruksenheter
293/2009
Statsrådets beslut om anslutning av Norrmark kommun till Björneborg stad
292/2009
Statsrådets beslut om upplösande av Liljendal kommun, Lovisa stad, Pernå kommun och Strömfors kommun och bildande av en ny Lovisa stad samt överföring av somliga områden från Strömfors kommun till Pyttis kommun
291/2009
Statsrådets förordning om brandvarnares tekniska egenskaper
287/2009
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om bekämpning av salmonellos hos nötkreatur och svin
286/2009
Inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets avgiftsbelagda prestationer
285/2009
Arbets- och näringsministeriets förordning om Centralhandelskammarens revisionsnämnds och handelskamrarnas revisionsutskotts avgiftsbelagda prestationer
283/2009
Finansministeriets förordning om revisionsnämndens för den offentliga förvaltningen och ekonomin avgiftsbelagda prestationer
282/2009
Statsrådets beslut om anslutning av Himanka kommun till Kalajoki stad
279/2009
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Slovenien om utbyte och ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
277/2009
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Vietnam om främjande och skydd av investeringar
276/2009
Lag om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare
273/2009
Lag om kandidaters valfinansiering
270/2009
Lag om upphävande av lagen om arvode och pension för den som valts till företrädare för Finland i Europaparlamentet
261/2009
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av de certifieringskrav som gäller rödklöver
260/2009
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om övervakning av MRSA-smittan hos svin
Författningsändringar i nummerordning

1853 - 1775 ...584 - 542 541 - 476 475 - 423 422 - 362 361 - 302 299 - 260 258 - 206 205 - 179 178 - 111 110 - 83 ...19 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.