Författningsändringsregister: 2009

Författningsändringar i nummerordning

1853 - 1775 ...541 - 476 475 - 423 422 - 362 361 - 302 299 - 260 258 - 206 205 - 179 178 - 111 110 - 83 79 - 50 ...19 - 1

258/2009
Kommunikationsministeriets förordning om upphävande av trafikministeriets beslut om bussars konstruktion och utrustning
257/2009
Kommunikationsministeriets förordning om påvisande av att bilar med tryckluftsbromsar och till dem kopplade släpvagnars bromsar stämmer överens med kraven
255/2009
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av de certifieringskrav som gäller bondböna
251/2009
Statsrådets förordning om förbud mot utsläppande och tillhandahållande på marknaden av konsumtionsvaror som innehåller biociden dimetylfumarat
249/2009
Lag om ombildning av Utbildningscentret för undervisningssektorn till aktiebolag
248/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2009
244/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalning av ersättningar för översvämningsskador under 2008
239/2009
Inrikesministeriets förordning om placering och underhåll av brandvarnare
231/2009
Statsrådets förordning om de anmälningar som gäller förvärv och överlåtelse av ägarandelar i kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, förvaringsinstitut, försäkringsbolag och finans- och försäkringskonglomerats holdingsammanslutningar
229/2009
Statsrådets förordning om Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning
228/2009
Lag om temporärt ordnande av enskilt godkännande av fordon
227/2009
Lag om ordnande av enskilt godkännande av fordon
225/2009
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om flyghavre vid utsädesproduktion
224/2009
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning 12/07 om gödselfabrikat
223/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa inskränkningar av fisket i Saimen
222/2009
Lag om temporärt höjda avskrivningar på produktiva investeringar
221/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelning av anslagen för kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket vid ansökan 2009 i fråga om förbindelser och avtal som överförs från programperioden 2000-2006
219/2009
Finansministeriets förordning om förordnande för Skatteförvaltningen att såsom behörig myndighet avgöra vissa ärenden som avses i internationella avtal om beskattning
216/2009
Statsrådets förordning om ansökan om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket, stöd för djurens välbefinnande och stöd för icke-produktiva investeringar 2009
206/2009
Kommunikationsministeriets förordning om Vägförvaltningens avgifter
Författningsändringar i nummerordning

1853 - 1775 ...541 - 476 475 - 423 422 - 362 361 - 302 299 - 260 258 - 206 205 - 179 178 - 111 110 - 83 79 - 50 ...19 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.