Författningsändringsregister: 2009

Författningsändringar i nummerordning

1853 - 1775 ...422 - 362 361 - 302 299 - 260 258 - 206 205 - 179 178 - 111 110 - 83 79 - 50 47 - 21 19 - 1

19/2009
Lag om myndigheters sigill och stämplar
18/2009
Skatteförvaltningens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter
15/2009
Finansministeriets förordning om kommunala pensioner
14/2009
Justitieministeriets förordning om medlarens arvode och kostnadsersättning i ett ärende som gäller verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt
13/2009
Justitieministeriets förordning om rättshjälpsdistrikten och om rättshjälpsbyråernas verksamhetsställen
9/2009
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med den palestinska myndigheten om Finlands stöd för Pegasemekanismen
4/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa förfaranden vid interventionsköp av spannmål
3/2009
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om prestationer för vilka arbetarskyddets distriktsförvaltning uppbär avgift
2/2009
Kommunikationsministeriets förordning om taxor för sjuktransport
1/2009
Statsrådets förordning om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter
Författningsändringar i nummerordning

1853 - 1775 ...422 - 362 361 - 302 299 - 260 258 - 206 205 - 179 178 - 111 110 - 83 79 - 50 47 - 21 19 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.