Författningsändringsregister: 2009

Författningsändringar i nummerordning

1853 - 1775 ...422 - 362 361 - 302 299 - 260 258 - 206 205 - 179 178 - 111 110 - 83 79 - 50 47 - 21 19 - 1

178/2009
Lag om konjunkturrelaterade understöd för reparation av vissa bostadshus
176/2009
Lag om räntestöd för byggnadslån för hyresbostäder år 2009 och 2010 i syfte att främja sysselsättningen inom byggbranschen
173/2009
Lag om premiebaserade tilläggspensionsarrangemang vid pensionsstiftelser och pensionskassor
172/2009
Kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg
171/2009
Kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på väg
170/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om antalet lantmäteribyråer, byråernas verksamhetsområden och förvaltningsorter
166/2009
Statsrådets förordning om nationellt stöd för biodling som utbetalas enligt antalet bisamhällen för 2009
165/2009
Tilläggsbudgeten för 2009
136/2009
Lag om upphävande av lagen om laga domstol och rättegång i vissa fall
134/2009
Finansministeriets förordning om ett jubileumsmynt för Borgå lantdag
124/2009
Skattestyrelsens beslut om beskattningen av vissa företag vid Koncernskattecentralen
123/2009
Statsrådets beslut om stater och territorier där bestämmelserna om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism inte uppfyller villkoren enligt lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism de internationella förpliktelser som avses i nämnda lag
120/2009
Republikens presidents förordning om skötseln i landskapet Åland av förvaltningsuppgifter som gäller underhållsstöd
119/2009
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om ändring av överenskommelsen med Kambodja om samarbete mellan Finland och Kambodja inom ett markanvändnings- och markförvaltningsprojekt
118/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av fiske efter torsk inom ICES delområden 22-24 med fartyg vars längd är över 20 meter och som är registrerade i Finland
117/2009
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Frankrike om ställningen för den finländska personalen som tjänstgör vid operationshögkvarteret för Europeiska unionens krishanteringsoperation i Tchad och Centralafrikanska republiken och om hur krav på skadeersättning ska lösas
114/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av fiske efter torsk inom ICES delområden 25-32 med fartyg vars längd är över 20 meter och som är registrerade i Finland
113/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av fiske efter strömming och vassbuk samt om ikraftträdandet av begränsningarna av omlastning på Östersjöns centralbassäng
112/2009
Statsrådets förordning om beloppet för studiepenning för lantbruksföretagare 2009
111/2009
Statsrådets förordning om utbetalning av stöd per djur för renskötselåret 2009/2010
Författningsändringar i nummerordning

1853 - 1775 ...422 - 362 361 - 302 299 - 260 258 - 206 205 - 179 178 - 111 110 - 83 79 - 50 47 - 21 19 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.