Författningsändringsregister: 2009

1774/2009
Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar i ärenden som gäller utsökningsbesvär
1773/2009
Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar i ärenden som gäller företagssanering
1772/2009
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om tingsrätternas domkretsar i tvistemål som gäller tillämpning av aktiebolagslagen
1770/2009
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enligt lagen om gårdsbruksenheter
1769/2009
Statsrådets förordning om grunderna för statsunderstöd som beviljas för undervisning på samiska och i samiska i den grundläggande utbildningen, gymnasiet och yrkesutbildningen
1766/2009
Statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
1750/2009
Finansministeriets förordning om beräkningsgrunderna för utdelningen av samfundsskatten för skatteåret 2010 i de enskilda kommunerna och de evangelisk-lutherska församlingarna
1749/2009
Statsrådets förordning om statens kapitalplaceringar i inlåningsbanker
1748/2009
Statsrådets förordning om tjänsteleverantörens informationsskyldighet vid bundet långtidssparande
1738/2009
Lag om vissa bestämmelser som gäller inkomst- och överlåtelsebeskattning i samband med universitetsreformen
1732/2009
Statsrådets förordning om statsandel för kommunal basservice
1705/2009
Lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
1704/2009
Lag om statsandel för kommunal basservice
1703/2009
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsränta
1702/2009
Skatteförvaltningens beslut om grunderna för beräkningen av beskattningsvärdet för byggnadsmark
1701/2009
Finansministeriets förordning om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader
1698/2009
Kommunstrukturlag
1697/2009
Skatteförvaltningens beslut om befrielse från skyldighet att verkställa förskottsinnehållning
1696/2009
Kommunikationsministeriets förordning om Trafiksäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer
1695/2009
Statsrådets förordning om finansiering av vissa program och projekt inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.