Författningsändringsregister: 2009

1650/2009
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om anslag som av statsmedel betalas år 2010 för kostnaderna för utbildningen av specialister inom företagshälsovården
1649/2009
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om invaliditetsklassificeringen enligt lagen om olycksfallsförsäkring
1648/2009
Statsrådets förordning om det riksomfattande handikapprådet
1631/2009
Arbets- och näringsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer av Centralen för turistfrämjande
1600/2009
Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag
1599/2009
Lag om bostadsaktiebolag
1383/2009
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien i livsmedel av animaliskt ursprung
1382/2009
Statsbudgeten för 2010
1379/2009
Inrikesministeriets arbetsordning
1378/2009
Finansministeriets förordning om finansministeriets avgiftsbelagda prestationer
1376/2009
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
1375/2009
Arbets- och näringsministeriets förordning om Konsumentverkets offentligrättsliga prestationer
1374/2009
Statsrådets förordning om områden där luftfart är inskränkt
1369/2009
Finansministeriets förordning om krav för godkännande av revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin
1368/2009
Finansministeriets förordning om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 2010
1363/2009
Finansministeriets förordning om förordnande för Skatteförvaltningen att såsom behörig myndighet avgöra vissa ärenden som avses i internationella avtal om beskattning
1358/2009
Skatteförvaltningens beslut om behörigt skatteverk i samband med den särskilda ordningen för elektroniska tjänster
1357/2009
Skatteförvaltningens arbetsordning
1354/2009
Inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer
1352/2009
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om trafiksäkerhetsavgift för år 2010

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.