Författningsändringsregister: 2009

1351/2009
Statsrådets förordning om serviceproducenter som är berättigade till ersättning för kostnader för läkar- och tandläkarutbildning samt hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå
1343/2009
Lag om insamling av uppgifter om och sammanställning av statistik över sjötransporter
1279/2009
Lag om växtförädlarrätt
1277/2009
Statsrådets förordning om lönegaranti för sjömän
1276/2009
Statsrådets förordning om lönegaranti
1275/2009
Statsrådets förordning om arbetsmarknadsregioner
1269/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som ska tas ut för landsbygdsnäringarnas besvärsnämnds prestationer
1268/2009
Statsrådets förordning om betalning av frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän
1267/2009
Statsrådets förordning om rehabiliteringsverksamhet för krigsinvaliders makar och änkor samt krigsänkor
1265/2009
Lag om försök med vikariehjälp för renskötare
1264/2009
Lag om avbytarservice för pälsdjursuppfödare
1250/2009
Lag om inkomstskatteskalan för 2010
1244/2009
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av vissa avtal om inkomstbeskattning med Bermuda samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalen som hör till området för lagstiftningen
1239/2009
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om en höjning av vissa belopp som anges i försäkringsbolagslagen
1235/2009
Statsrådets förordning om betalning av statens andel på basis av bostadsbidrag för pensionstagare
1234/2009
Statsrådets förordning om betalning av förmåner och av statens andel enligt folkpensionslagen
1230/2009
Statsrådets förordning om avgifter som tas ut i yrkeshögskolornas verksamhet
1212/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för veterinärmedicinska skadenämndens prestationer
1211/2009
Lag om energieffektivitetstjänster hos företag på energimarknaden
1197/2009
Lag om underrättelser till Europeiska kommissionen om marknadskontrollen av vissa produkter som medför risk

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.