Författningsändringsregister: 2009

1196/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets avgiftsbelagda prestationer
1194/2009
Luftfartslag
1186/2009
Lag om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden
1183/2009
Lag om bundet långsiktigt sparande
1182/2009
Undervisningsministeriets förordning om undervisningsministeriets avgiftsbelagda prestationer
1181/2009
Kommunikationsministeriets förordning om Trafikverkets avgiftsbelagda prestationer
1180/2009
Republikens presidents förordning om skötseln i landskapet Åland av uppgifter som gäller konsumentrådgivning
1179/2009
Republikens presidents förordning om vissa förvaltningsuppgifter inom hälso- och sjukvården i landskapet Åland
1177/2009
Republikens presidents förordning om polisförvaltningen i landskapet Åland
1174/2009
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om upplysningar som skall lämnas vid införsel av husdjursavelsmaterial
1173/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ett program för kontroll av salmonella hos broilrar och kalkoner
1172/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ett program för kontroll av salmonella hos höns
1171/2009
Lag om statens kapitalplaceringar i inlåningsbanker
1169/2009
Statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan
1166/2009
Lag om tillhandahållande av tjänster
1163/2009
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Statens filmgranskningsbyrå och filmnämnd
1162/2009
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Museiverket
1161/2009
Undervisningsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid förvaltningsnämnden för Sveaborg
1160/2009
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Statens konstmuseum
1159/2009
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för allmänna språkexamina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.