Författningsändringsregister: 2009

1158/2009
Statsrådets förordning om avgifter för prestationer enligt gentekniklagen
1155/2009
Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer för övervakning av användningen av kärnenergi
1154/2009
Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer som sammanhänger med förfarandet vid miljökonsekvensbedömning av kärnanläggningar
1153/2009
Arbets- och näringsministeriets förordning om pendlingsregioner
1149/2009
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i bilagan till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
1147/2009
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av protokollet mellan Finland, Amerikas förenta stater, Australien, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Italien, Frankrike, Sverige och Tyskland om ett COALWNW-program som gäller teknologi för mjukvarudefinierad radio och om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen samt om ikraftträdande av lagen om tillämpning av protokollet
1146/2009
Arbets- och näringsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer
1145/2009
Statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverket
1144/2009
Skatteförvaltningens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som ska tillämpas under år 2010
1143/2009
Miljöministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet
1142/2009
Miljöministeriets förordning om miljöministeriets avgiftsbelagda prestationer
1141/2009
Miljöministeriets förordning om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer
1140/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om användningen av Finlands torskkvot inom det östra regleringsområdet år 2010
1139/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fiske efter vassbuk och strömming på Östersjöns centralbassäng år 2010
1126/2009
Statsrådets förordning om samarbete mellan polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet
1110/2009
Inrikesministeriets förordning om regionförvaltningsverkens ansvarsområden för polisväsendet
1109/2009
Justitieministeriets förordning om förfarandet vid gottgörelse för dröjsmål vid rättegång
1108/2009
Statsrådets förordning om Brottspåföljdsmyndigheten
1102/2009
Statsrådets förordning om verifiering av pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven
1101/2009
Statsrådets förordning om krav på personlig skyddsutrustning som är avsedd att användas av konsumenter

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.