Författningsändringsregister: 2009

1100/2009
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om social- och hälsovårdsministeriets avgiftsbelagda prestationer
1097/2009
Statsrådets förordning statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas avgiftsbelagda prestationer år 2010
1095/2009
Beslut av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet om läkemedelsförteckning
1093/2009
Finansministeriets förordning om Statistikcentralens avgiftsbelagda prestationer
1092/2009
Finansministeriets förordning om Skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer
1091/2009
Inrikesministeriets förordning om nödcentralsverkets avgiftsbelagda prestationer
1090/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentrals avgiftsbelagda prestationer
1089/2009
Statsrådets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Villmanstrand stad och Imatra stad
1087/2009
Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2010
1086/2009
Arbets- och näringsministeriets förordning om Energimarknadsverkets avgiftsbelagda prestationer
1085/2009
Arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
1084/2009
Kommunikationsministeriets förordning om banavgiftens grunddel
1082/2009
Statsrådets förordning om avgifter som tas ut i universitetens verksamhet
1081/2009
Inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer åren 2010 och 2011
1080/2009
Undervisningsministeriets förordning om den behörighet för yrkeshögskolestudier som vissa studier medför
1079/2009
Riksdagens beslut om beviljande av statsborgen för inlåningsbankers och hypoteksbankers upplåning
1078/2009
Kommunikationsministeriets förordning om reparation och ändring av konstruktionen hos fordon i kategori L
1074/2009
Kommunikationsministeriets förordning om kommunikationsministeriets avgiftsbelagda prestationer
1072/2009
Statsrådets förordning om konjunkturrelaterade understöd för reparation av vissa bostadshus
1069/2009
Lag om Finlands miljöcentral

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.