Författningsändringsregister: 2009

Författningsändringar i nummerordning

1853 - 1775 ...422 - 362 361 - 302 299 - 260 258 - 206 205 - 179 178 - 111 110 - 83 79 - 50 47 - 21 19 - 1

110/2009
Statsrådets förordning om de finska beskickningar och deras verksamhetsställen som är förhandsröstningsställen vid Europaparlamentsvalet 2009
109/2009
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Montenegro, å andra sidan
108/2009
Arbets- och näringsministeriets förordning om förbud mot djurförsök för kosmetiska produkter
107/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förnödenheter av plast som kommer i beröring med livsmedel
105/2009
Viltskadelag
104/2009
Miljöministeriets arbetsordning
103/2009
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om skydd för växters sundhet
102/2009
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om skydd för växters sundhet
101/2009
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
100/2009
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enligt lagen om gårdsbruksenheter
99/2009
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om detaljhandelsförsäljningen av tobaksprodukter och rökdon
98/2009
Statsrådets förordning om stöd för jordbruksrådgivning 2009
97/2009
Statsrådets förordning om produktionsbidrag som betalas för 2009 för vissa jordbruksgrödor och nötkreatur
92/2009
Statsrådets förordning om arbetsmarknadsregioner
91/2009
Arbets- och näringsministeriets förordning om grunderna för den ersättning som år 2009 ska betalas till den som producerar ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster
90/2009
Finansministeriets förordning om förfallodagarna för kvarskatt och skogsvårdsavgift som debiteras för 2008
89/2009
Finansministeriets förordning om förfallodagar för fastighetsskatten för 2009
86/2009
Statsrådets förordning om skyddsupplagringsprogram år 2009
85/2009
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i de till 1972 års konvention om de internationella reglerna till förhindrande av sammanstötning till sjöss anslutna reglerna
83/2009
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
Författningsändringar i nummerordning

1853 - 1775 ...422 - 362 361 - 302 299 - 260 258 - 206 205 - 179 178 - 111 110 - 83 79 - 50 47 - 21 19 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.