Författningsändringsregister: 2009

1018/2009
Statsrådets förordning om försvarets vetenskapliga delegation
1015/2009
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Panama om främjande och skydd av investeringar
1014/2009
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Kenya om främjande och skydd av investeringar
1013/2009
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Nepal om främjande och skydd av investeringar
1012/2009
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Montenegro om främjande och skydd av investeringar
1006/2009
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av vissa avtal om inkomstbeskattning med Jersey samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalen som hör till området för lagstiftningen
1001/2009
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av sjöarbetstidslagen
1000/2009
Statsrådets förordning om stöd för energiplaner för gårdsbruksenheter
998/2009
Statsrådets förordning om provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska unionen och Australien om lufttrafikföretags behandling av passageraruppgifter (PNR) från Europeiska unionen och överföring av dessa till Australiens tullmyndighet samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet och om tillämpning av avtalet
997/2009
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av förklaringen om driftsfasen för bärraketerna Ariane, Vega och Sojuz i rymdcentret i Guyana
996/2009
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i bilagorna till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
995/2009
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i BCH-koden till protokoll av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
994/2009
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i internationella säkerhetskoderna för höghastighetsfartyg till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
993/2009
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av åtgärden avseende upprättande av ett sekretariat för Antarktisfördraget
989/2009
Förteckning över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2010
988/2009
Statsrådets förordning om grunderna för bostadsbidraget för år 2010
986/2009
Inrikesministeriets förordning om avgifter för Gränsbevakningsväsendets prestationer
984/2009
Miljöministeriets förordning om placeringen av ansvarsområdet för miljötillstånden i regionförvaltningsverken och om utvidgning av deras verksamhet
979/2009
Statsrådets förordning om Finlands Akademi
977/2009
Statsrådets förordning om intäktsgrunderna vid beskattningen år 2009 av inkomster som erhållits av renskötsel (Översättning till samiska)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.