Författningsändringsregister: 2009

1853/2009
Skatteförvaltningens beslut om utelämnande av beskattning vid mervärdesbeskattningen
1852/2009
Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som skall lämnas i en annan medlemsstat etablerad näringsidkares elektroniska ansökan om återbäring av mervärdesskatt och korrigeringsanmälan samt om handlingar som skall fogas till ansökan
1851/2009
Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som skall lämnas i utanför gemenskapen etablerad näringsidkares ansökan om återbäring av mervärdesskatt och samt om handlingar som skall fogas till ansökan
1850/2009
Skatteförvaltningens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter
1849/2009
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkning av gränserna för försäkringsföreningarnas korrigerade solvenskapital och av utjämningsbeloppet och gränserna för detta samt om beräkningsgrunderna
1848/2009
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för Finlands Akademis prestationer
1837/2009
Statsrådets förordning om utveckling av regionerna
1832/2009
Skatteförvaltningens beslut om överföring av behörighet i samband med beskattningen och om ett behörigt skatteverk
1831/2009
Miljöministeriets arbetsordning
1828/2009
Statsrådets förordning om Finlands miljöcentral
1809/2009
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om upphävande av social- och hälsovårdministeriets beslut om användning av benämningen gårdsvin
1808/2009
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om upphävande av social- och hälsovårdministeriets beslut om beviljande av serveringstillstånd för alkoholdrycker och om serveringsverksamhet
1806/2009
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för öppenvård och institutionsvård
1799/2009
Kommunikationsministeriets förordning om en användningsplan för radiofrekvenser
1797/2009
Statsrådets förordning om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet
1796/2009
Statsrådets förordning om behörighetsvillkoren för utsedd besiktningsman, skeppsmätare och inspektör
1779/2009
Undervisningsministeriets förordning om bestämmande av priset per enhet för privat gymnasieutbildning som ordnas utomlands
1778/2009
Undervisningsministeriets förordning om bestämmande av priset per enhet för privat grundläggande utbildning som ordnas utomlands
1777/2009
Undervisningsministeriets förordning om grunderna för statsunderstöd som beviljas för kompletterande undervisning i den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen för elever med främmande språk, samiska och romani som modersmål
1775/2009
Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar i mål och ärenden som ska behandlas av jorddomstol

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.