Författningsändringsregister: 2008

941/2008
Inrikesministeriets förordning om nödcentralsverkets avgiftsbelagda prestationer
939/2008
Lag om paketreserörelser
935/2008
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i bilagan till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
934/2008
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i bilagan till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
933/2008
Republikens Presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i bilagorna A och B till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
932/2008
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Bulgarien om ömsesidigt skydd och utbyte av säkerhetsklassificerad information och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
926/2008
FÖRTECKNING över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2009
925/2008
Statsrådets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer
924/2008
Statsrådets förordning om justering av avgifterna som nämns i 3 § i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer
923/2008
Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet
922/2008
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i vissa avtal om inkomstbeskattning med Guernsey
921/2008
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i vissa avtal om inkomstbeskattning med Jersey
879/2008
Lag om Finansinspektionens tillsynsavgift
878/2008
Lag om Finansinspektionen
876/2008
Finansministeriets förordning om tullverkets avgiftsbelagda prestationer
875/2008
Finansministeriets förordning om ersättning till den som producerar intressebevakningstjänster som behövs i förmyndarverksamheten
874/2008
Finansministeriets förordning om avgifter för magistraternas prestationer
873/2008
Finansministeriets förordning om avgifterna för Befolkningsregistercentralens prestationer
872/2008
Utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer
871/2008
Finansministeriets förordning om magistrater som sköter om konsumentrådgivning

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.