Författningsändringsregister: 2008

825/2008
Statsrådets förordning om betalning av frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän
824/2008
Statsrådets förordning om rehabiliteringsverksamhet för krigsinvaliders makar och änkor samt krigsänkor
823/2008
Statsrådets förordning om övervakning av stöd för icke-produktiva investeringar
821/2008
Statsrådets förordning om transportbidrag för kött för år 2008
819/2008
Statsrådets förordning om justering av vissa penningbelopp enligt brottsskadelagen
816/2008
Skatteförvaltningens beslut om överföring av behörighet i samband med beskattningen och om ett behörigt skatteverk
809/2008
Arbets- och näringsministeriets förordning om informationsutbytet i anslutning till utredningen av elleveranser
808/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgift
805/2008
Statsrådets förordning om Utbildningsstyrelsen
800/2008
Lag om konsumentrådgivning
796/2008
Lag om arbets- och näringscentraler samt arbets- och näringsbyråer
793/2008
Statsrådet förordning om energiekonomiska understöd till föreningar
790/2008
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringen i bilaga I till den europeiska överenskommelsen om huvudleder för internationell trafik (AGR)
789/2008
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Finland och Organisationen för gemensamt försvarsmaterielsamarbete i Europa (OCCAR) om skyddande av säkerhetsklassificerad information med anknytning till OCCARs ESSOR-program och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
786/2008
Lag om vissa pensionsarrangemang som gäller personalens ställning när en privat sammanslutning och stiftelser blir huvudmän för de statliga specialyrkesläroanstalterna
784/2008
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av i 114 § i lagen om pension för företagare avsedda procentsatser för arbetspensionsförsäkringsavgiften och i 22 § i lagen om pension för lantbruksföretagare avsedda basprocentsatser för arbetspensionsförsäkringsavgiften
783/2008
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av de procentsatser för arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift som avses i 153 § i lagen om pension för arbetstagare
782/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som uppbärs för uppgörande av dikningsplan
781/2008
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
780/2008
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i konventionen om internationella sjöfartsorganisationen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.