Författningsändringsregister: 2008

779/2008
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av åtgärderna i bilaga V till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget
778/2008
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å den andra, om bekämpande av bedrägerier och annan olaglig verksamhet som skadar deras finansiella intressen
777/2008
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av vall- och foderväxter
776/2008
Inrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen till tjänstemän i anställningsförhållande till gränsbevakningsväsendet
775/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävandet av jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av fiske efter torsk med fartyg vars längd är över 20 meter och som seglar under finsk flagg eller är registrerade i Finland
773/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om användningen av Finlands torskkvoter för år 2009
772/2008
Justitieministeriets förordning om skyddade belopp
769/2008
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilagan 2 i jord- och skogsbruksministeriets beslut om fastställande av mätningsdirektiv
768/2008
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om användning av kranvåg vid mätning av virke och åtskiljning av partier
767/2008
Undervisningsministeriets förordning om universitetens magisterprogram
762/2008
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om ändring i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet
759/2008
Statsrådets förordning om från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning
756/2008
Statsrådets förordning om intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av renskötsel
754/2008
Lag om europeiskt betalningsföreläggande
753/2008
Lag om europeiskt småmålsförfarande
752/2008
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Australien om social trygghet
747/2008
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om arbetslöshetsförsäkringspremierna år 2009
746/2008
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om förhöjning av vissa underhållsbidrag och underhållsstöd till följd av att levnadskostnadsindex stigit
745/2008
III tilläggsbudgeten för 2008
741/2008
Statsrådets förordning om premieprocentsatsen för sjukförsäkringens dagpenningspremie och avgiftsprocentsatsen för arbetsgivares sjukförsäkringsavgift 2009

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.