Författningsändringsregister: 2008

Författningsändringar i nummerordning

1155 - 1115 ...1010 - 942 941 - 871 868 - 826 825 - 780 779 - 741 736 - 703 699 - 662 661 - 627 625 - 599 598 - 540 ...18 - 3

736/2008
Statsrådets förordning om säkerheten vid slutförvaring av kärnavfall
735/2008
Statsrådets förordning om beredskapsarrangemang vid kärnkraftverk
734/2008
Statsrådets förordning om skyddsarrangemang vid användning av kärnenergi
733/2008
Statsrådets förordning om säkerheten vid kärnkraftverk
730/2008
Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av skog
729/2008
Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och täckdikningstillägg
728/2008
Statsrådets förordning om resurser för social- och hälsovården år 2009
727/2008
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Slovenien om utbyte och ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information
726/2008
Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen om upprättande av Organisationen för internationell handelsinformation och samarbete som en mellanstatlig organisation
723/2008
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den internationella konventionen om bekämpande av nukleär terrorism
722/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Skogsforskningsinstitutets avgiftsbelagda prestationer
721/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter
719/2008
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om ändring av den mellan de nordiska länderna ingångna konventionen innehållande internationellt privaträttsliga bestämmelser om äktenskap, adoption och förmynderskap och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
717/2008
Lag om Innovationsfinansieringsverket Tekes
716/2008
Lag om upphävande av lagen om försök med regionfullmäktige
715/2008
Lag om upphävande av lagen om försök med samarbete inom regioner
713/2008
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av den livslängdskoefficient som avses i 82 § i lagen om pension för arbetstagare
712/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bedrivande av verksamhet inom foderbranschen
705/2008
Skatteförvaltningens beslut om storleken av resekostnadsavdrag vid beskattningen för 2008
703/2008
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av stadgan för Internationella institutet för demokrati och fria val och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i stadgan som hör till området för lagstiftningen
Författningsändringar i nummerordning

1155 - 1115 ...1010 - 942 941 - 871 868 - 826 825 - 780 779 - 741 736 - 703 699 - 662 661 - 627 625 - 599 598 - 540 ...18 - 3

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.