Författningsändringsregister: 2008

Författningsändringar i nummerordning

1155 - 1115 ...941 - 871 868 - 826 825 - 780 779 - 741 736 - 703 699 - 662 661 - 627 625 - 599 598 - 540 539 - 498 ...18 - 3

699/2008
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa externa maximala inkomster enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
698/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ersättningar för översvämningsskador och grunder för värdering
695/2008
Statsrådets förordning om transportbidrag för mjölk år 2008
692/2008
Statsrådets förordning om det nationella genomförandet av bestämmelserna i rambeslutet om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om förverkande och om tillämpning av rambeslutet
691/2008
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om lönestatistiknämnden för skogsbranschen
687/2008
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar av bilaga III till 1992 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö
685/2008
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 2001 års internationella konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom bunkerolja
683/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om särskilda tillstånd för torskfiske år 2009
677/2008
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Bulgarien om ömsesidigt skydd och utbyte av säkerhetsklassificerad information
676/2008
Statsrådets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
675/2008
Statsrådets förordning om Institutet för hälsa och välfärd
674/2008
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av konventionen om begränsning av statslöshet och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
673/2008
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av den europeiska konventionen om medborgarskap och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
669/2008
Lag om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
668/2008
Lag om Institutet för hälsa och välfärd
667/2008
Finansministeriets förordning om grunderna för återanskaffningsvärdet av vattenkraftverk och dess konstruktioner
666/2008
Finansministeriets förordning om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader
665/2008
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Moldavien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
664/2008
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Mauritius om främjande och skydd av investeringar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
662/2008
Lag om undersökning kring vissa händelser som ledde till dödsfall
Författningsändringar i nummerordning

1155 - 1115 ...941 - 871 868 - 826 825 - 780 779 - 741 736 - 703 699 - 662 661 - 627 625 - 599 598 - 540 539 - 498 ...18 - 3

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.