Författningsändringsregister: 2008

Författningsändringar i nummerordning

1155 - 1115 ...351 - 316 315 - 284 282 - 222 221 - 185 184 - 132 131 - 102 99 - 67 66 - 44 42 - 19 18 - 3

18/2008
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet med Amerikas förenta stater om ändring av avtalet för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet
15/2008
Statsrådets förordning om Europeiska skolan i Helsingfors
14/2008
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av konventionen om byggande och drift av en europeisk synkrotronljusanläggning
12/2008
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen om vissa aspekter angående ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Republiken Finland och Amerikas förenta stater
11/2008
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om ömsesidig rättslig hjälp mellan Europeiska Unionen och Amerikas förenta stater
10/2008
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet till den överenskommelse mellan Finland och Amerikas förenta stater om utlämning för brott som undertecknats den 11 juni 1976
9/2008
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om utlämning mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater
8/2008
Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer som sammanhänger med förfarandet vid miljökonsekvensbedömning av kärnanläggningar
7/2008
Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer för övervakningen av användningen av kärnenergi
6/2008
Arbets- och näringsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer
5/2008
Arbets- och näringsministeriets arbetsordning
4/2008
Skattestyrelsens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning
3/2008
Undervisningsministeriets förordning om den examensstruktur som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning
Författningsändringar i nummerordning

1155 - 1115 ...351 - 316 315 - 284 282 - 222 221 - 185 184 - 132 131 - 102 99 - 67 66 - 44 42 - 19 18 - 3

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.