Författningsändringsregister: 2008

Författningsändringar i nummerordning

1155 - 1115 1114 - 1057 1056 - 1011 1010 - 942 941 - 871 868 - 826 825 - 780 779 - 741 736 - 703 699 - 662 ...18 - 3

1114/2008
Statsrådets förordning om obligatorisk lagring av läkemedel
1113/2008
Arbets- och näringsministeriets förordning om givande av arbetskraftspolitiskt utlåtande och om uppgifter som ska antecknas i utlåtandet
1111/2008
Statsrådets förordning om arbetskraftspolitiska förutsättningar för arbetslöshetsförmåner
1108/2008
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid centralkommissionen för konst och vid de regionala konstkommissionerna
1096/2008
Lag om Hansel Ab
1095/2008
Kommunikationsministeriets förordning om Meteorologiska institutets avgiftsbelagda prestationer
1084/2008
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för allmänna språkexamina
1083/2008
Statsrådets förordning om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin
1082/2008
Statsrådets förordning om verkställande av ordningsavgifter och påföljdsavgifter
1076/2008
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
1075/2008
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enligt lagen om gårdsbruksenheter
1071/2008
Finansministeriets förordning om förordnande för Skatteförvaltningen att såsom behörig myndighet avgöra vissa ärenden som avses i internationella avtal om beskattning
1070/2008
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Hongkong för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst som härrör från användning av luftfartyg samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
1067/2008
Skatteförvaltningens beslut om grunderna för beräkningen av beskattningsvärdet för byggnadsmark
1066/2008
Arbets- och näringsministeriets förordning om aktivering av utvecklingsutgifter
1065/2008
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om poster som vid täckandet av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts ansvarsskuld är jämställbara med ansvarsskulden och om poster som ska dras av från ansvarsskulden
1064/2008
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om cigarretters brandsäkerhet
1063/2008
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om blanketter för avbrytande av graviditet och sterilisering
1058/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om klassificering av slaktkroppar och uppföljning av prisutvecklingen
1057/2008
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid biblioteket för synskadade
Författningsändringar i nummerordning

1155 - 1115 1114 - 1057 1056 - 1011 1010 - 942 941 - 871 868 - 826 825 - 780 779 - 741 736 - 703 699 - 662 ...18 - 3

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.