Författningsändringsregister: 2008

Författningsändringar i nummerordning

1155 - 1115 1114 - 1057 1056 - 1011 1010 - 942 941 - 871 868 - 826 825 - 780 779 - 741 736 - 703 699 - 662 ...18 - 3

1056/2008
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Nationella audiovisuella arkivet
1049/2008
Social- och hälsovårdministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Institutet för hälsa och välfärd
1048/2008
Miljöministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter
1047/2008
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om trafiksäkerhetsavgift för år 2009
1046/2008
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om uppgifter som ska lämnas till arbetslöshetsförsäkringsfonden i självriskpremieärenden
1045/2008
Statsrådets förordning om specialomsorgsdistrikt
1043/2008
Statsrådets förordning om forsknings- och innovationsrådet
1041/2008
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriet förordning
1031/2008
Miljöministeriets arbetsordning
1030/2008
Lag om understöd för sanering av ekonomin i hyreshussamfund och bostadsrättshussamfund
1029/2008
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring
1028/2008
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie då dagpenningar betalas ut med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1027/2008
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om dagpenning enligt sjukförsäkringssystemet och rehabiliteringspenning enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
1026/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om skolmjölksstöd
1018/2008
Lag om beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar
1017/2008
Skatteförvaltningens beslut om de grunder som skall iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2009
1015/2008
Kommunikationsministeriets förordning om Järnvägsverkets avgifter
1014/2008
Kommunikationsministeriets förordning om Banförvaltningscentralens avgifter
1012/2008
Lag om genomförande av vissa bestämmelser i beslutet om Eurojust
1011/2008
Kommunikationsministeriets förordning om Luftfartsförvaltningens avgiftsbelagda prestationer
Författningsändringar i nummerordning

1155 - 1115 1114 - 1057 1056 - 1011 1010 - 942 941 - 871 868 - 826 825 - 780 779 - 741 736 - 703 699 - 662 ...18 - 3

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.