Författningsändringsregister: 2008

Författningsändringar i nummerordning

1155 - 1115 1114 - 1057 1056 - 1011 1010 - 942 941 - 871 868 - 826 825 - 780 779 - 741 736 - 703 699 - 662 ...18 - 3

1010/2008
Statsrådets förordning om storleken på den avgift som ska betalas vid tillverkning och import av oinspelade ljud- och bildband och andra inspelningsmedier år 2009
1009/2008
Lag om ordnande av utredningar av sexual- och misshandelsbrott mot barn
1008/2008
Inrikesministeriets förordning om Räddningsinstitutets avgiftsbelagda prestationer
1007/2008
Statsrådets förordning om justering av de maximibelopp för plikt som avses i lagen om kollektivavtal
1005/2008
Lag om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter
983/2008
Statsbudgeten för 2009
979/2008
Lag om obligatorisk lagring av läkemedel
975/2008
Finansministeriets förordning om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 2009
970/2008
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av konventionen om ett ramverk för att främja arbetarskydd och arbetsmiljö som antagits av Internationella arbetskonferensen och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
966/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för Geodetiska institutets prestationer
965/2008
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Museiverket
964/2008
Statsrådets förordning om trafiksäkerhetsdelegationen
956/2008
Lag om upphävande av lagen om havsforskningsinstitutet
953/2008
Undervisningsministeriets förordning om den examenstruktur som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning
951/2008
Lag om Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO
950/2008
Kommunikationsministeriets förordning om avgifter som tas ut för Kommunikationsverkets prestationer gällande radioförvaltningen
945/2008
Lag om inkomstskatteskalan för 2009
944/2008
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i Genhve den 8 december 2005 antagna tilläggsprotokollet till Genhvekonventionerna från 1949 rörande antagande av ytterligare ett kännetecken
943/2008
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Tjeckien om utbyte och ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information
942/2008
Inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer
Författningsändringar i nummerordning

1155 - 1115 1114 - 1057 1056 - 1011 1010 - 942 941 - 871 868 - 826 825 - 780 779 - 741 736 - 703 699 - 662 ...18 - 3

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.